Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Przysługuje Państwu zwrot w przeciągu 14 dni. Zwrot środków otrzymasz, w zależności od sposobu dokonanej płatności, na konto lub zwrotną operacją poprzez wybrany serwis w ciągu 14 dni liczonych od dnia przekazania towaru. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest przekazanie nieużywanego towaru. Wysyłka zwracanego towaru odbywa się na koszt zwracającego, dowolnym przewoźnikiem (kurier, poczta).

ZWROTY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza showroomem stacjonarnym Pekalla ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

Instrukcja zwrotu towaru:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez przesłanie za pośrednictwem formularza z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty życzą sobie Państwo zwrócić.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.

W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar.

Wysyłka za pośrednictwem kuriera:

a) Dokładnie zapakuj produkty które chcesz zwrócić, aby mieć pewność, że nie ulegną uszkodzeniu podczas transportu. Możesz wykorzystać karton zbiorczy, w którym otrzymałeś zamówienie, lub dowolny inny.

– Do kartonu dołącz wydrukowany i wypełniony formularz zwrotu

b) Wyślij produkty.

Adres do zwrotów:

PEKALLA E. Pękała, Ł. Pękała Spółka Cywilna Aleja Warszawska 239, 39-400 Tarnobrzeg

Z dopiskiem: “ZWROT”.

Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

Zwrot dokonanych przez Państwa płatności zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania zwracanych towarów.

REKLAMACJE

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji i przesłanie go razem z produktem i dowodem zakupu lub zgłoszenie reklamacji osobiście w showroomie Pekalla.

Wypełniony formularz, bądź też oświadczenie o składanej reklamacji, należy wydrukować i podpisać.

Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji, prosimy przesłać na adres: Al.Warszawska 239, 39-400 Tarnobrzeg z dopiskiem: “REKLAMACJA” lub złożyć osobiście w showroomie Pekalla.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia do firmy Pekalla reklamowanego produktu i wypełnionego formularza. O decyzji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.

W przypadku wysyłki towaru zakupionego w Sklepie Internetowym, produkt zostanie odesłany na adres podany podczas składania zamówienia.

Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej https://uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Formularz zwrotu – do pobrania.

Formularz reklamacji – do pobrania.


W razie dodatkowych pytań, związanych z reklamacjami prosimy o kontakt z Naszym Specjalistą d/s sprzedaży:

kontakt@pekalla.com

Dostawa i Płatności

Nasze produkty wysyłamy na cały świat. Więcej informacji o płatnościach znajdziesz:

Wszystkie produkty przed wysyłką są starannie sprawdzane i odpowiednio zabezpieczane. Każde zamówienie oznakujemy odpowiednią naklejką, dzięki temu jest ono traktowane ze szczególną ostrożnością.

Kryształowe produkty powinny dotrzeć do Ciebie w idealnym stanie. Jeśli jednak coś się wydarzy, bądź spokojny, transport jest ubezpieczony.

Brak produktów w koszyku.